Maturity

Ústní zkoušky (řádný termín): 

EL 4    - 20.-24. 5. 2019

26-41-M/01 Elektrotechnika

HO 4   - 22.-24. 5. 2019

21-43-L/01 Hutník operátor

PT 3    - 16.-17. 5. 2019

23-43-L/51 Provozní technika

MC 4   - 20.-21. 5. 2019


23-45-L/01 Mechanik seřizovač