21-43-L/01 Řízení kvality v metalurgii

Homepage Obory Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou

Hutní obory patří k nejdůležitějším a nejperspektivnějším oborům na Třinecku. Spolu s ostatními technickými obory zajišťují plynulý chod Třineckých železáren a jsou tak pokračovateli hutnické tradice započaté před 170 lety.

Absolventi studijního oboru Řízení kvality v metalurgii najdou uplatnění v metalurgické výrobě; jsou připraveni pro výkon operátorských pozic při řízení chodu hutních agregátů: hutník operátor tavicích agregátů, hutník operátor tvářecích zařízení, hutní technik dispečer. Úspěšní absolventi mají možnost pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na VŠB.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pochopili princip hutní výroby a dokázali obsluhovat stávající moderní hutní technologie oceláren a válcoven. V průběhu studia se naučí rozumět sledovaným údajům kontrolních přístrojů a signalizačních zařízení, řídit probíhající technologické procesy s použitím moderních prvků informačních technologií, kontrolovat jejich průběh a výsledky a provádět žádoucí korekce. Díky mnoha hodinám odbornému výcviku v TŽ, a.s., mají žáci možnost ukázat své znalosti a zájem o obor zaměstnancům hutě a tak se aktivně podílet na svém prvním konkrétním zaměstnání.