23-45-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Homepage Obory Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou

Na trhu práce je stále zájem o strojaře a techniky strojního zaměření. Strojní obory jsou proto nedílnou součástí nabídky naší školy.

Absolventi studijního oboru Mechanik strojů a zařízení najdou uplatnění jako montér zámečník, montér točivých strojů, případně mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole. Profilujícími předměty jsou technická mechanika, strojnictví, technologie, technická dokumentace, matematika, fyzika. Odborná výuka probíhá v odborných učebnách SOŠ TŽ a na provozních pracovištích TŽ, a.s. Během studia mohou žáci získat oprávnění pro svařování elektrickým obloukem.