26-41-M/01 Automatizované systémy a IT

Homepage Obory Čtyřleté obory ukončené maturitní zkouškou

V dlouhé historii naší školy patřili elektrikáři vždy mezi nejprestižnější obory a našli uplatnění v Třineckých železárnách nebo v jejich dnešních dceřiných společnostech.

Nejinak je tomu i dnes!

Obor Automatizované systémy a IT patří mezi studijně nejnáročnější. Výuka je rovnoměrně rozdělena do čtyř oblastí: automatizace, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky. Absolventi oboru jsou připraveni pro profese jako: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce informačních technologií aj. Odborné praxe je zde minimálně, v počtu jeden den v 14 denním cyklu. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Nutnost pojmout velký objem technických vědomostí, potřebná manuální zručnost a určitý stupeň studijní sebekázně předurčují pro tento obor studenty s dobrým prospěchem a zejména se zájmem o techniku. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů a následná praktická zapojení a měření.