Automatizované systémy a IT - sostrinec

Přejít na obsah

Automatizované systémy a IT

OBORY > Jednotlivé obory
Automatizované systémy a IT
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA
Délka denního studia je 4 roky.
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.

Teoretická výuka:
Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do čtyř oblastí: automatizace, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů. Součástí výuky odborných předmětů jsou praktická cvičení a měření. Žáci se naučí konstruovat elektronické obvody, programovat mikroprocesory a PLC automaty.
Odborná výuka:
Odborná praxe se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku, je jí vyčleněn jeden den v 14 denním cyklu, ve 3. ročníku dva dny. Během druhého a třetího ročníku žáci absolvují 14 denní souvislou praxi v odborné firmě. Výuka je zaměřena na zapojování domovní a průmyslové elektroinstalace, dále návrhu a zhotovení slaboproudých elektronických obvodů. Pro výuku byly na škole vybudované nové elektrodílny, robotická učebna a učebna pneumatických systémů.
Bonusy
Kroužek elektrotechniky
Kroužek RC vozidel
Kariéra:
Absolventi oboru jsou připraveni pro profese jako: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce informačních technologií aj. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, e-mail: svoboda.martin@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah