Den otevřených dveří

Připravujeme pro Vás Den otevřených dveří v termínu 26.1. 2021

Podívejte se na video spot o naší škole a na video spoty jednotlivých oborů:

Online Den otevřených dveří budeme mít otevřený na google meet

Vstup na online Den otevřených dveří 26. 1. 2021 od 12 do 16:30 hodin

UčebnyKlikni na odkaz a vstoupíš do učebny
Den otevřených dveří - úvododkaz na meet
Elektroodkaz na meet
Logistikaodkaz na meet
Strojníodkaz na meet
Hutníodkaz na meet
Gastroodkaz na meet

Zájemci o studium na této škole se mohou zúčastnit meetů - kladení online otázek metodikům oborů, které se budou konat každou středu v čase 14:15 až 15:00 hodin. Meety budou probíhat každý týden od 13. 1. 2021 do 17. 2. 2021.

Odkazy na meet:

Možnost návštěvy školy

Rádi bychom Vám osobně přestavili naši školu. Školu můžete navštívit po předchozí domluvě s metodikem oboru v případě, že to dovolí současné epidemiologické situace. Kontakt na metodiky oboru najdete na webových stránkách školy