Elektrikář – silnoproud - sostrinec

Přejít na obsah

Elektrikář – silnoproud

OBORY > Jednotlivé obory
Elektrikář – silnoproud
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
Délka denního studia je 3 roky.
Dosažený stupeň vzdělání -střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.
Teoretická výuka
Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do pěti oblastí: Základy elektrotechniky, Elektrotechnická měření, Elektronika, Silnoproudá elektrotechnika, Normy. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů a následná praktická zapojení a měření.
Odborná praxe
U oboru je prioritou dobrá profesní úroveň v praktických činnostech, kterou zajišťuje odborný výcvik probíhající ve specializovaných školních dílnách, na provozech TŽ-MS a soukromých firmách se zaměřením na elektrotechniku, v rozsahu 5 dní ve 14denním cyklu. Žák uplatňuje zásady normalizace, řídí se platnými technickými normami a graficky komunikuje, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měří elektrotechnické veličiny, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
Bonusy
Nadstandartní nabídka studia: §5 – vykonání zkoušky nutné pro výkon elektro povolání.
Kroužek elektrotechniky
Kroužek RC vozidel
Kariéra
Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář apod.
Další informace
Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
PaedDr. Michal Bulawa: bulawa.michal@sostrinec.cz

Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah