Elektrikář – silnoproud - sostrinec

Přejít na obsah

Elektrikář – silnoproud

OBORY > Jednotlivé obory
Elektrikář – silnoproud
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – SILNOPROUD
Délka denního studia je 3 roky.
Dosažený stupeň vzdělání -střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v elektrotechnických oborech.
Teoretická výuka:
Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do pěti oblastí: Základy elektrotechniky, Elektrotechnická měření, Elektronika, Silnoproudá elektrotechnika, Normy. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů a následná praktická zapojení a měření.
Odborná praxe:
U oboru je prioritou dobrá profesní úroveň v praktických činnostech, kterou zajišťuje odborný výcvik probíhající ve specializovaných školních dílnách, na provozech TŽ-MS a soukromých firmách se zaměřením na elektrotechniku, v rozsahu 5 dní ve 14denním cyklu. Žák uplatňuje zásady normalizace, řídí se platnými technickými normami a graficky komunikuje, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měří elektrotechnické veličiny, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
Bonusy:
Kroužek elektrotechniky
Kroužek RC vozidel
Kariéra:
Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář apod.
Další informace
Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Mgr. Martin Svoboda, email: svoboda.martin@sostrinec.cz

Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah