Instalatér - sostrinec

Přejít na obsah

Instalatér

OBORY > Jednotlivé obory
Instalatér
RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN: 36-52-H/01 INSTALATÉR
Délka denního studia je 3 roky.
Denní studium určené pro chlapce i dívky
Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.
Podmínkou pro přijetí je úspěšné ukončení ZŠ a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojních oborech
Teoretický výuka
Odborné předměty, jako jsou Materiály, Vytápění, Plynárenství, Instalace vody a kanalizace a Technická dokumentace, žáky skvěle připraví na nástup do praxe. Pro výuku se využívají moderně vybavené multimediální učebny.
Odborná praxe
Probíhá v dvou týdenním cyklu - týden škola, týden praxe. V 1. ročníku praxe probíhá ve školních dílnách, kde se naučí používat nářadí potřebné pro montáže všech druhů potrubí, armatur, zařizovacích předmětů, plynových spotřebičů apod. Naučí se základnímu opracování kovů, seznámí se s potrubními materiály a armaturami, které se naučí různými způsoby spojovat a montovat. Postupně se naučí podle technické dokumentace montovat rozvody studené a teplé vody, kanalizačních systémů, otopných soustav a plynového potrubí z různých materiálů. Součástí výuky jsou i zkoušky těchto systémů, upevňovací prvky potrubí, montáže tepelných izolací, zařizovacích předmětů a plynových spotřebičů.
Ve 2. a 3. ročníku jsou žáci rozděleni v instalatérských firmách. Odměna 25-55 Kč/hod podle známek z praxe. Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.
Bonusy
zdarma svářečský průkaz svařování kovů plamenem,
osvědčení pro spojování plastů polyfúzním svařováním,
osvědčení pro spojování kovů pájením,
možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, Infotherma,
žáci se mohou zdarma přihlásit do odborných kroužků jako je „Kreslení výkresů v SolidWorksu“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).
Kariéra
Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.
Absolvent má předpoklady pro výkon povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Uplatní se při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, při montážích rozvodů vzduchotechniky.
Další informace
Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah