Kontakty

Škola

Adresa školy: Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
Telefon (sekretariát): 727 84 30 54 - pouze pro nutné případy od 7:00-13:30, 558 380 000
ID datové schránky: 4wpxgxw

Management školy

Mgr. Aleš Adamus, ředitel 558 380 000
Mgr. Jana Kahánková, zástupkyně ředitele pro výuku 558 380 100
Mgr. Zdeněk Marek, vedoucí odborného výcviku 558 380 600
Ing. Jana Tomoszková, zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek 558 380 805

Správa

DiS. Marcela Sikorová, sekretariát 558 380 000
Mgr. Monika Szwarcová, referentka marketingu 558 380 801
Knihovna 558 380 904

Učitelé teoretického vyučování

E-mail učitelů teoretického vyučování je ve tvaru: prijmeni.jmeno @ sostrinec.cz

Příjmení a jméno

Telefonní číslo

Konzultace

Konzultace

týden

den

hodina

týden

den

hodina

Ing. Marcela Bezděková 558 380 134 S - - L pondělí 14:00 – 15:00
Mgr. Jana Boučková 558 380 117 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
PaeDr. Michal Bulawa 558 380 136 S čtvrtek 14:00 - 15:00 L čtvrtek 14:00 - 15:00
Mgr. Gabriela Ciompová 558 382 134 S L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Eva Czerniková 558 380 116 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Josef Čmiel 558 380 114 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Zdeněk Dembinný S L
Ing. Věra Drápalová S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Jarmila Hudcovská 558 380 112 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Jana Gorzolková 558 382 139 S L
Ing. Samuel Haleš S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Josef Hlavatý S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Anna Kaczarová S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Zuzana Ligocká 558 380 118 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Stanislav Mintěl S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Dušan Mikmek 558 380 114 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Martina Menšíková 558 380 139 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Kateřina Ondraszková 558 380 134 S - - L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Radka Rucká S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Monika Szwarcová S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Silvie Říčanová 558 380 138 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Tomáš Sikora 558 380 142  S čtvrtek 14:00 – 15:00  L čtvrtek 14:00 – 15:00 
Mgr. Martin Svoboda 558 380 114 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Jaroslav Szlaur 558 380 114 S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek  14:00 – 15:00
Mgr. Milada Šupíková S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Petr Várník S čtvrtek 14:00 – 15:00 L čtvrtek 14:00 – 15:00

Učitelé odborného výcviku

E-mail učitelů odborného výcviku je ve tvaru: prijmeni.jmeno @ sostrinec.cz

Příjmení a jméno

Telefonní číslo

Konzultace 

týden

den

hodina

Mgr. Bohuslav Cyhan 558 380 137 S čtvrtek 14:00 – 15:00 
Antónia Faturová 558 380 631
558 380 131
S čtvrtek 14:00 – 15:00 
Jakub Funk 558 380 137 S čtvrtek 14:00 – 15:00 
Marie Kisielová 604230712 S čtvrtek 14:00 – 15:00 
Mgr. Zdeněk Marek  558 535 073
558 536 907
S čtvrtek 14:00 – 15:00
Bc. Rostislav Michna 558 380 621 S čtvrtek 14:00 – 15:00 
Petr Misiarz 558 380 640 S čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Martin Przybyla  702132596 S čtvrtek 14:00 – 15:00
Libuše Samcová 558 380 720  S čtvrtek 14:00 - 15:00 
Tadeáš Samiec 731 625 280 S čtvrtek 14:00 – 15:00
Jan Sikora 733165389
733 165 389
S čtvrtek 14:00 – 15:00
Pavel Szalbut 558 380 615
558 380 611
S čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Iva Zahradníková 558 380 631 S čtvrtek 14:00 - 15:00 
Janusz Zuber 558 380 733 S čtvrtek 14:00 – 15:00 

Ekonomicko-finanční úsek

Ing. Jana Tomoszková, zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek 558 380 805
Mgr. Pinkasová Pavla, účetní, pokladna 558 380 803
Bc. Soňa Jakusová, vedoucí odd. provozně tech. 558 380 701
Bc. Aneta Miturová,referentka marketingu 558 380 700, 722 952 884
Vrátnice škola 1 558 380 901
Vrátnice škola 2 558 380 902
Sklady – Jarmila Dordová, Pavla Swidrová, 727 854 810, 558 380 715
Údržba strojní 558 380 733
Údržba elektro 558 380 730
Svařovna 558 380 731
Výdejna nářadí - Jarmila Dordová 558 380 714

Kuchyně a Domov mládeže

Anna Nieslaníková, vedoucí kuchyně a Domova mládeže 702150340
Vrátnice DM +420733165386
Kuchyně 702150340
Kantýna - Dordová Jarmila 558 380 713

Celoživotní vzdělávání

Ing. Veronika Fajová, vedoucí úseku celoživotní vzdělávání 558 380 781, 736 241 333
Pavlína Ženčuchová, referent vzdělávání 725 433 981
Zdeněk Recman, ved. instruktor svářečské školy
René Kajfosz, instruktor svářečské školy .558 380 640