Kontakty školy - sostrinec

Přejít na obsah

Kontakty školy

ŠKOLA
Vedení školy a učitelé
Mgr. Aleš Adamus
ředitel
Tel.  558 380 000
Mgr. Jana Kahánková
zástupkyně ředitele pro výuku
Tel.  558 380 100
Mgr. Zdeněk Marek
vedoucí odborného výcviku
Tel.  733 165 353
Ing. Jana Tomoszková,
zástupce ředitele pro ekonomicko - provozní úsek
Tel.  558 380 805
Ing. Radka Rucká
koordinátor výuky
Tel.  558 380 141
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Zuzana Ligocká
koordinátor výuky
Tel.  727 986 386
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
PaedDr. Michal Bulawa      
učitel elektrot. oborů
Konzultace
S středa 14:00 – 15:00
L středa 14:00 – 15:00
Marcela Sikorová, DiS.
sekretariát
Tel.  558 380 000
Ing. Josef Čmiel
učitel odborných předmětů
Tel.  558 380 114
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Tomáš Sikora
učitel teorie
Tel.  724 388 255
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Petr Várník
učitel odborných předmětů
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Kateřina Ondraszková
učitelka odborných předmětů
Tel.  558 380 134
S středa 14:00 – 15:00
Mgr. Martin Svoboda
učitel odborných předmětů
Tel.  558 380 114
Konzultace
S středa 14:00 – 15:00
L středa 14:00 – 15:00
Ing. Josef Hlavatý
učitel odborných předmětů
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Samuel Haleš
učitel odborných předmětů
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Věra Drápalová
učitelka teorie
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Stanislav Mintěl
učitel teorie
Tel.  558 380 113
Konzultace
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Petr Misiarz
učitel odborných předmětů
Tel.  558 380 621     731 625 280
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Jaroslav Szlaur
učitel odborných předmětů
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Iva Zahradníková
učitelka odborných předmětů
Tel.  733 165 388
L středa 14:00 - 15:00
Mgr. Jana Boučková
učitelka teorie
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Ing. Silvie Říčanová  
učitelka teorie
Tel.  558 380 138
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Milada Šupíková
učitelka teorie
Tel.  558 380 113
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Martina Ashton
učitelka teorie
Tel.  558 380 139
Konzultace
S pondělí 14:10 - 14:55
L pondělí 14:10 - 14:55
Mgr. Monika Szwarcová
učitelka teorie
Tel.  558 380 801
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00

Mgr. Gabriela Ciompová
učitelka teorie
Tel.  558 380 134
Konzultace
S L úterý 14:00 – 15:00
Mgr. Eva Czerniková
učitelka teorie
Tel.  727986387
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Jana Gorzolková
učitelka teorie
Tel.  558 380 139
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Martin Przybyla
učitel odborných předmětů
Tel. 558 380 114
Konzultace
S středa 14:00 – 15:00
L středa 14:00 – 15:00
Ing. Libuše Lindovská
učitelka teorie
Tel.  722 952 884
Konzultace
S čtvrtek 14:00 – 15:00
L čtvrtek 14:00 – 15:00
Učitelé odborného výcviku
Bc. Rostislav Michna
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 613
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Mgr. Bohuslav Cyhan
Učitel odborného výcviku
Tel.  725 433 983
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Tadeáš Samiec
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 613
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Janusz Zuber
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 613
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Antónia Faturová
Učitelka odborného výcviku
Tel.  602 236 680     558 380 131
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Petr Misiarz
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 621     731 625 280
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Jakub Funk
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 137
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Jan Sikora
Učitel odborného výcviku
Tel.  558 380 613   733 165 389
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Libuše Samcová
Učitelka odborného výcviku
Tel.  702 150 340
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Marie Kisielová
Učitelka odborného výcviku
Tel.  604230712
Konzultace sudý týden čtvrtek 14:00 – 15:00
Helena Czeczotková
Učitelka odborného výcviku
Tel.: 702150340, 724298628
Mgr. Šárka Burkotová
Učitelka odborného výcviku
EKONOMICKO-FINANČNÍ ÚSEK
Bc. Aneta Miturová,
vedoucí odd. provozně tech.
Tel.  558 380 701, 739 282 573
Mgr. Pinkasová Pavla,
účetní, pokladna
Tel.  558 380 803
Sklady – Jarmila Dordová, Pavla Swidrová,
Tel. 727 854 810, 558 380 715
Vrátnice škola 1
Tel. 558 380 901
Údržba strojní
Tel. 558 380 733
Svařovna Tel 558 380 731
Výdejna nářadí - Jarmila Dordová Tel. 558 380 714
KUCHYNĚ A DOMOV MLÁDEŽE
Vrátnice DM
Tel.  +420733165386
Bc. Czeczotková Helena
vedoucí kuchyně a Domova mládeže
Tel. 724 298 628
Kuchyně
Tel.  702150340
Kantýna - Dordová Jarmila
Tel.  558 380 713
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Pavlína Ženčuchová,
referent vzdělávání
Tel. 725 433 981
Ing. Veronika Fajová,
vedoucí úseku celoživotní vzdělávání
Tel. 558 380 781, 736 241 333
René Kajfosz,
instruktor svářečské školy
Tel. 558 380 640
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah