Maturity

Přihlašování žáků k maturitním zkouškám Jaro 2020 probíhá do 9. 12. 2019. 

Přihlášky jsou připraveny na sekretariátě školy.