O škole

Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
DIČ pro DHP: CZ699002812
RED IZO: 691 000 662
IZO: 110 500 032
 
ID Datové schránky:
4wpxgxw
   
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Město
IČ: 18 050 646
 
Ředitel školy:
Mgr. Aleš Adamus
 
Rada školské právnické osoby:
 
Předseda:
Ing. Ivo Žižka
předseda rady š.p.o., ředitel pro personalistiku a administrativu TŽ, a.s. 
 
Členové:
Ing. Emil Cieslar, MBA
vedoucí organizačního útvaru Účetnictví TŽ, a.s. 
 
Ing. David Nieslanik, MBA
vedoucí provozu Válcoven předvalků a hr. profilů TŽ, a.s.
 
Ing. Miroslav Kovařík
ředitel společnosti a předseda představenstva Strojírny a stavby Třinec, a.s.
 
Ing. Antonín Hoďa
vedoucí provozu Doprava a expedice TŽ, a.s.
   
Čestný člen:
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
zmocněnec vlády pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj
   
Školská rada:
 
 
Předseda:
Ing. Jaroslav Nogawczyk
Členové:
Silvie Martynková
Soňa Beneková
Ing. Josef Čmiel
Mgr. Martin Przybyla
Michal Lošonský
Gabriel Mazur