Historie

Součást Třineckých železáren

3.února 1936 -1938 - Závodní škola TŽ

1945 – 1947 - Závodní učňovská škola

1947 – 1949 - Základní odborná škola

1949 – 1952 - Středisko pracujícího dorostu

Zřizovatel – Ministerstvo státních pracovních záloh

1952 – 1957 - Odborné učiliště pracovních záloh č.14-16

Součást Třineckých železáren

1957 – 1978 - Odborné učiliště Třineckých železáren

1978 – 1990 - Střední odborné učiliště hutnické TŽ VŘSR

1990 – 1991 - Střední odborné učiliště hutnické

Zřizovatel – Ministerstvo průmyslu a Ministerstvo hospodářství

1991 – 1993 - Střední odborné učiliště hutnické a Odborné učiliště

Zřizovatel – Ministerstvo hospodářství

1993 – 1996 -Integrovaná střední škola a Odborné učiliště

Zřizovatel – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1996 – 1997 - Integrovaná střední škola a Odborné učiliště

Zřizovatel – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1.ledna 1998 - Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola

Zřizovatel – Krajský úřad Moravskoslezského kraje

1.října 2001 - Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola

Zřizovatel – Krajský úřad Moravskoslezského kraje

1.ledna 2006 - Střední škola, Třinec-Kanada, příspěvková organizace

Zřizovatel – TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

1.září 2009 - Soukromá střední škola Třinec

1. červenec 2011 - Střední odborná škola Třineckých železáren