Automatizované systémy a IT

Rámcový vzdělávací plán: 26-41-M/01 Elektrotechnika

Teoretická výuka

Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do čtyř oblastí: automatizace, elektroniky, silnoproudé elektrotechniky, výpočetní a mikroprocesorové techniky. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů. Součástí výuky odborných předmětů jsou praktická cvičení a měření. Žáci se naučí konstruovat elektronické obvody, programovat mikroprocesory a PLC automaty.

Odborná výuka 

Odborná praxe se vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku, je jí vyčleněn jeden den v 14denním cyklu, ve 3. ročníku dva dny. Během druhého a třetího ročníku žáci absolvují 14denní souvislou praxi v odborné firmě. Výuka je zaměřena na zapojování domovní a průmyslové elektroinstalace, dále návrhu a zhotovení slaboproudých elektronických obvodů. Pro výuku byly na škole vybudované nové elektro dílny, robotická učebna a učebna pneumatických systémů.

Bonusy

  • Nadstandartní nabídka studia: §5 – vykonání zkoušky nutné pro výkon elektro povolání.
  • Kroužek elektrotechniky
  • Kroužek RC vozidel

Kariéra

Absolventi oboru jsou připraveni pro profese jako: elektrotechnik, konstruktér, revizní technik, energetik, zkušební technik, servisní technik elektrických zařízení, technik elektronických zařízení, provozní technik, školící technik, správce informačních technologií aj. Vzhledem k získanému vzdělání mohou žáci rovněž pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
PaedDr. Michal Bulawa: bulawa.michal@sostrinec.cz