Mechanik strojů a zařízení

Rámcový vzdělávací plán: 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Teoretická výuka

V odborných předmětech získávají základní poznatky, které dále aplikují v praxi. Ve výuce se využívají moderně vybavené učebny jako například pro kreslení výkresů v programu SolidWorks, základy robotiky, hydrauliky a pneumatiky.

Podívejte se na video spot tohoto oboru

Odborná praxe

V 1. a 4. ročníku 2 dny praxe, ve 2. a 3. ročník 3 dny praxe během 14 dní. V 1. a 2. ročníku probíhá praxe ve školních dílnách – základy ručního zpracování kovů a nekovů, příprava součástí pro montáž a demontáž, vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, základy strojního obrábění, základy tepelného zpracování oceli (kovářský výcvik), základy elektroinstalačních činností, základy robotiky, hydrauliky a pneumatiky, svářečský kurz. Ve 3. a 4. ročníku jsou žáci umístěni v TŽ na provozních pracovištích. Odměna za produktivní práci je 25-55 Kč/hod podle známek z praxe.

Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.

Bonusy

  • zdarma svářečský a vazačský kurz,
  • podle kreditů nástup možný přímo pod TŽ,
  • různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, PRAMET (výroba břitových destiček pro obrábění),
  • možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
  • žáci se mohou přihlásit zdarma do odborných kroužků jako je „Kreslení výkresů v SolidWorksu“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).

Kariéra

Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky je možnost studia na vysoké škole se strojním popřípadě hutním zaměřením nebo plynulý přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolventi jsou připraveni vyrábět a sestavit, provádět údržbu, popř. opravit funkční celky strojů, zařízení a konstrukci a jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod. Ovládá základní výrobní operace a sestavy, provádí údržbu strojů, zařízení a konstrukcí, opravy technologických zařízení, mechanizačních prostředků, ocelových konstrukcí, potrubních celků apod.

Uplatní se především v povolání: strojírenský technik - servisní technik - strojní zámečník - provozní zámečník a montér - mechanik strojů a zařízení.

Učebna praktické výuky hydrauliky a pneumatiky

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz