Stravovací a ubytovací služby

Rámcový vzdělávací plán: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Teoretická výuka

Výuka probíhá v týdenních cyklech (týden škola/týden praxe). Výuka odborných předmětů probíhá v multimediálních učebnách. Studentům pomáhají k pochopení a osvojení učiva pracovní listy a skripta. Obsahem odborných předmětů: Technologie, Potraviny a výživa, Stolničení a Zařízení závodů, je naučit žáky připravit pokrmy teplé a studené kuchyně, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje, naučí se základy stolování a seznámí se s prací s kuchyňskými stroji. Výuka je individualizovaná dle specifických potřeb žáků.

Odborná praxe

U tohoto oboru je kladen větší důraz na praktické vyučování, žáci vykonávají jednoduché práce při výrobě a podávání jídel, učí se připravovat a ošetřovat základní druhy surovin a potravin určených pro přípravu jídel, zvládat přípravu jednoduchých jídel teplé i studené kuchyně, moučníků, teplých i studených nápojů, příloh a doplňků, výdej pokrmů, jednoduchou obsluhu, ošetření nádobí a základní úklidové práce. Odborná praxe probíhá ve školní kuchyni a v kuchyních Třineckých železáren. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

Bonusy

  • Kroužek barmanský a baristický
  • Kroužek vyřezávání ovoce

Kariéra

Učební obor připravuje žáky především pro povolání kuchař- kuchařka. Své uplatnění najde i v provozovnách rychlého občerstvení a při přípravě pokrmů. Absolvent bude připravovat teplé a studené pokrmy, pokrmy vyráběné z polotovarů, teplé nápoje apod.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Mgr. Iva Zahradníková: zahradnikova.iva@sostrinec.cz