Provozní technika

Rámcový vzdělávací plán: 23-43-L/01 Provozní technika

  • Délka kombinovaného studia je 3 roky.
  • Obor je určen pro absolventy tříletých výučních technických oborů.
  • Po absolvování vstupních testů se ke studiu mohou přihlásit i absolventi s jiným zaměřením studia.
  • Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s maturitou.
  • Podmínkou pro přijetí je ukončený výuční obor a zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojírenských oborec.
  • Školní vzdělávací plán: Provozní technika
  • Přihláška: Přihláška na střední školu - Provozní technika

Teoretické vyučování

V odborných předmětech získávají základní poznatky, které dále aplikují v praxi. Při výuce teoretických předmětů jsou využívány učebny ICT a audiovizuální učebny. Cílem vzdělávacího programu je připravit kvalifikované pracovníky pro výkon povolání v oblasti provozní techniky a v dalších příbuzných oborech, kteří budou schopni uplatnit získané odborné vzdělání při výkonu svého povolán.

Odborná praxe

Praktické vyučování není z důvody formy vzdělávání realizováno, výuka je tvořena teoretickými předměty, doplněnými konzultacemi.

Kariéra

Po úspěšném absolvování maturitní zkoušky je možnost studia na vysoké škole. Absolventi naleznou uplatnění v povolání: strojírenský technik - strojírenský technik mistr - strojírenský technik dispečer - strojírenský technik technolog - strojírenský technik technické kontroly - zkušební technik - servisní technik.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Bc. Ján Štefaňák, e-mail: stefanak.jan@sostrinec.cz