Elektrikář – silnoproud

Rámcový vzdělávací plán: 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

Teoretická výuka

Výuka teorie je rovnoměrně rozdělena do pěti oblastí: Základy elektrotechniky, Elektrotechnická měření, Elektronika, Silnoproudá elektrotechnika, Normy. Studentům pomáhají k pochopení učiva specializované učebny a dílny, počítačové simulační programy demonstrující činnost elektrických obvodů a následná praktická zapojení a měření.

Odborná praxe

U oboru je prioritou dobrá profesní úroveň v praktických činnostech, kterou zajišťuje odborný výcvik probíhající ve specializovaných školních dílnách, na provozech TŽ-MS a soukromých firmách se zaměřením na elektrotechniku, v rozsahu 5 dní ve 14denním cyklu. Žák uplatňuje zásady normalizace, řídí se platnými technickými normami a graficky komunikuje, provádí montážní a elektroinstalační práce, navrhuje, provádí ruční a základní strojní obrábění různých materiálů, měří elektrotechnické veličiny, dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Bonusy

  • Nadstandartní nabídka studia: §5 – vykonání zkoušky nutné pro výkon elektro povolání.
  • Kroužek elektrotechniky
  • Kroužek RC vozidel

Kariéra

Absolvent je připraven na výkon povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář, elektrikář zabezpečovacích zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik - údržbář apod.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:
PaedDr. Michal Bulawa: bulawa.michal@sostrinec.cz