Instalatér

Rámcový vzdělávací plán: 36-52-H/01 Instalatér

Teoretický výuka

Odborné předměty, jako jsou Materiály, Vytápění, Plynárenství, Instalace vody a kanalizace a Technická dokumentace, žáky skvěle připraví na nástup do praxe. Pro výuku se využívají moderně vybavené multimediální učebny.

Odborná praxe

Probíhá v dvou týdenním cyklu - týden škola, týden praxe. V 1. ročníku praxe probíhá ve školních dílnách, kde se naučí používat nářadí potřebné pro montáže všech druhů potrubí, armatur, zařizovacích předmětů, plynových spotřebičů apod. Naučí se základnímu opracování kovů, seznámí se s potrubními materiály a armaturami, které se naučí různými způsoby spojovat a montovat. Postupně se naučí podle technické dokumentace montovat rozvody studené a teplé vody, kanalizačních systémů, otopných soustav a plynového potrubí z různých materiálů. Součástí výuky jsou i zkoušky těchto systémů, upevňovací prvky potrubí, montáže tepelných izolací, zařizovacích předmětů a plynových spotřebičů.

Ve 2. a 3. ročníku jsou žáci rozděleni v instalatérských firmách. Odměna 25-55 Kč/hod podle známek z praxe. Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.

Bonusy

  • zdarma svářečský průkaz svařování kovů plamenem,
  • osvědčení pro spojování plastů polyfúzním svařováním,
  • osvědčení pro spojování kovů pájením,
  • možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
  • různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, Infotherma,
  • žáci se mohou zdarma přihlásit do odborných kroužků jako je „Kreslení výkresů v SolidWorksu“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).

Kariéra

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolvent má předpoklady pro výkon povolání instalatér a topenář na typových pozicích montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář, montér vnitřního rozvodu plynu a zařízení. Uplatní se při montážích, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, při montážích rozvodů vzduchotechniky. Absolvent se orientuje i v základních ekonomických otázkách svého oboru, což jim dává dobrý předpoklad pro práci v podnikatelském sektoru.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Bc. Ján Štefaňák, e-mail: stefanak.jan@sostrinec.cz