Kuchař – číšník

Rámcový vzdělávací plán: 65-51-H/01 Kuchař - číšník

Teoretická výuka

Výuka probíhá v týdenních cyklech (týden škola/týden praxe). Výuka odborných předmětů probíhá v multimediálních učebnách. Studentům pomáhají k osvojení učiva pracovní listy a skripta. Obsahem odborných předmětů: Technologie, Potraviny a výživa a Stolničení, je naučit žáky připravit pokrmy teplé a studené kuchyně a obsluhovat ve všech typech restauračních zařízení.

Odborná praxe

Naše škola připravuje odborníky v oboru kuchař - číšník, poskytuje velké množství praktických zkušeností, které žáci ocení při vstupu do pracovního procesu. Během odborném výcviku žáků je podporován individuální růst, každý může uplatnit svoji kreativitu, svůj osobitý přístup, svůj talent, své nadání... Odborná praxe probíhá na odborných pracovištích. Žáci se postupně naučí, mimo základů přípravy pokrmů a obsluhy například: připravovat minutkové pokrmy, steaky, pokrmy zahraniční kuchyně, slavnostní způsob obsluhy, dohotovovat pokrmy před hostem - flambování, příprava a servis různých druhů káv, míchaných nápojů a další nezbytné úkony pro práci kuchaře a číšníka. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna. V rámci praxe probíhají exkurze do různých typů odbytových zařízení.

Bonusy

  • Barmanský kurz – příprava míchaných nápojů
  • Baristický kurz – přípava kávy
  • Kroužek barmanský a baristický - oba kurzy jsou certifikovány Českou barmanskou asociací a vedeny odborníkem Milanem Tomiczkem (bar Destiny)
  • Kroužek vyřezávání ovoce
  • Možnost získání stipendia
  • Aktivní účast na celostátních soutěžích zaměřených na přípravu pokrmů, kávy, míchaných nápojů ad.
  • Aktivní účast na reprezentativních akcích – rauty, recepce, hostiny ad.
  • Možnost zprostředkování placených brigád.

Kariéra

Absolventi nacházejí uplatnění při výkonu povolání kuchař, číšník případně barman, zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech jako hostinské zařízení všech forem, v závodním, nemocničním či školním stravování. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Mgr. Strumienská Jana: strumienska.jana@sostrinec.cz