Strojní mechanik

Rámcový vzdělávací plán: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Teoretická výuka

Odborné předměty, jako jsou Technologie, Strojnictví, Strojírenská technologie a Technická dokumentace, žáky skvěle připraví na nástup do praxe. Ve výuce se využívají moderně vybavené učebny jako například pro kreslení výkresů v programu SolidWorks nebo nově vybavená strojní učebna.

Odborná praxe

Probíhá v dvou týdenním cyklu - týden škola, týden praxe. Střídavě týden škola, týden praxe. V 1. a 2. ročník probíhá praxe ve školních dílnách – základy ručního zpracování kovů a nekovů, příprava součástí pro montáž a demontáž, vytváření rozebíratelných a nerozebíratelných spojů, základy strojního obrábění, základy tepelného zpracování oceli (kovářský výcvik), základy elektroinstalačních činností, svářečský kurz. Ve 3. ročník jsou žáci umístěni v TŽ na provozních pracovištích strojních údržeb. Odměna je 25-55 Kč/hod podle známek z praxe.

Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.

Bonusy

  • zdarma svářečský a vazačský kurz,
  • různé exkurze – např. Strojírenský veletrh Brno, Hyundai, PRAMET (výroba břitových destiček pro obrábění),
  • možnost soutěžit v praktických dovednostech na republikové i mezinárodní úrovni o hodnotné ceny,
  • žáci se mohou zdarma přihlásit do odborných kroužků jako je „Kreslení výkresů v SolidWorksu“, „RC modely aut“ (oprava a údržba modelů + závody mezi středními školami), „Modelář“ (tvorba modulového kolejiště + tvorba dioramat).

Kariéra

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Mechanik strojů a zařízení, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání: provozní zámečník - montér - strojní zámečník – stavební zámečník - zámečník zemědělských strojů - důlní zámečník - zámečník kolejových konstrukcí a vozidel - montér ocelových konstrukcí - montér točivých strojů - montér kotlář a potrubář - kontrolor strojírenských výrobků. Dále v oblastech obsluha, řízení a zabezpečování chodu, kontrola a běžná údržba nejrůznějších strojů a strojních zařízení v energetice, zpracovatelském průmyslu, dopravě apod. (např. strojník čistíren odpadních vod, obsluha zařízení v elektrárnách a teplárnách, obsluha zařízení pro úpravu surovin aj.).

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz