Přijímací řízení

Na základě rozhodnutí ředitele školy bude přijímací řízení do maturitních oborů pro školní rok 2021/2022 probíhat na základě prospěchu ze základní školy. Přijímací zkouška v písemné formě nebude organizována.

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

Bližší informace jsou v přiloženém dokumentu.