Proč studovat na naší škole?

Kvalitní absolvent - co proto děláme?

 • praxi vykonávají žáci přímo ve firmách, jsme průkopníci tzv. duálního vzdělávání,
 • jednou ročně proběhnou Kulaté stoly – setkání učitelů a odborníků z praxe,
 • učitelé se pravidelně zúčastňují odborných stáží,
 • školní vzdělávací plány jsou připomínkovány z řad odborníků,
 • dílny na škole jsou zrekonstruované a vybavené moderními stroji,
 • možnost srovnání na mezinárodní úrovni v rámci Mezinárodních řemeslných her.
 • naše škola získala ocenění za přínos k rozvoji Moravskoslezského kraje v kategorii vzdělávací instituce v roce 2013 a 2016.

Jaké další výhody mohou získat naši žáci?

 • zdarma účast na vybraných kulturních akcí – lístky na hokej, Hutnický den a další,
 • odborná praxe je u vybraných oborů placená, dosahuje až 3800,- Kč,
 • příspěvek na řidičský průkaz,
 • prázdninové brigády v Třineckých železárnách přednostně pro naše žáky,
 • žáky s dobrými studijními výsledky odměňujeme,
 • vyučované obory mají uplatnění – jistota práce.

Jaké nabízíme studijní prostředí?

 • ve škole se nachází knihovna s odbornou literaturou i beletrií, půjčovné je zdarma,
 • pro naše žáky máme zřízený e-learningový portál s vlastními učební texty,
 • známky i docházku evidujeme elektronicky systémem Bakaláři,
 • přístup k internetu prostřednictvím wifi sítě pokrývající celý areál školy,
 • pravidelné týdenní konzultační hodiny pro žáky i rodiče,
 • zájmové kroužky vedené našimi učiteli,
 • možnost změnit obor v průběhu studia. Po dokončení studiu 3letého oboru je možnost pokračovat ve vyšším ročníku maturitního oboru.
 • žákům nabízíme účast na adaptačním kurzu, lyžařském výcviku, turistickém kurzu.
 • pro podporu čtenářské gramotnosti máme zřízené čtenářské dílny.
 • poradenství žákům a rodičům nabízí školní psycholožka, metodik prevence a dvě výchovné poradkyně. 

Stravování

 • přímo na škole vaříme pro naše žáky každý den obědy v ceně 32,-. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel. Objednávání jídel probíhá přes webové rozhraní nebo objednávací automat. V ceně obědu je polévka, hlavní jídlo, pitný režim (voda, čaj), příp. doplněno salátem/kompotem.
 • v budově školy se nachází kantýna, denně doplňována čerstvým zbožím,
 • nápojový automat s teplými nápoji.

Budova školy

 • na škole se nachází knihovna, přednášková aula, relaxační místnost, laboratoř elektrického měření, fyzikální a chemická laboratoř, 6 počítačových učeben, mnoho učeben je vybaveno audiovizuální technikou,
 • v přilehlých budovách se nachází kuchyně a jídelna, dále elektro dílny, zámečnické dílny, CNC stroje, dílna pneumatiky a robotiky, svářečská dílna.
 • pro podporu sportovních aktivit mohou žáci využívat fotbalové hřiště a tělocvičny (i mimo vyučování)
 • dbáme také na bezpečí našich žáků, a proto je vstup do školy je střežen a zabezpečen proti vstupu cizích osob.