ŠKOLA - sostrinec

Přejít na obsah

ŠKOLA

ŠKOLA
Střední odborná škola Třineckých železáren
Vaše budoucnost, naše radost
Školní stravování
OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ: E-JIDELNICEK.CZ

Školní jídelna poskytuje prostřednictvím své jídelny:
Stravování žákům školy,
stravování vlastním zaměstnancům,
stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti

1. Provozní doba ve školní jídelně.
Provozní doba školní jídelny je stanovena na pondělí až pátek od 6,00 do 14,00 hodin.
Školní jídelna je mimo provoz v době školních prázdnin, ředitelského volna a státních svátků.
Výdej obědů pro studenty a zaměstnance je stanoven od 10,30 do 13,00 hodin.
Výdej stravy pro cizí strávníky je stanoven od 9,30 do 10,30 a to v oddělených prostorách a do vlastních jídlonosičů.

2. Úhrada stravného ve školní jídelně.
Úhrada obědů probíhá bezhotovostně na účet č. 117882393/300 přidělený variabilní symbol nebo v hotovosti na vrátnici školní jídelny.
Strávníkovi je přidělen čip v hodnotě 50,- Kč. Tato částka je nevratná.

3. Objednání a odhlašování stravy.
Objednávat nebo odhlásit stravu můžete na stránkách
http://e-jidelnicek.cz do 12 hod. den předem.
Nebo telefonicky na tel. čísle 724298628 do 7 hodiny.                                                                                                                             

Bc. Czeczotková Helena
vedoucí školní jídelny
Tel.: 702150340, 724298628

Kontakty
Kontakty
ŠKOLA
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
Telefon (sekretariát):
od 7:00-15:00, 558 380 000
727 84 30 54 - pouze pro nutné případy
ID datové schránky: 4wpxgxw

MANAGEMENT ŠKOLY
Mgr. Aleš Adamus, ředitel                                         558 380 000
Mgr. Jana Kahánková, zástupkyně ředitele pro výuku   558 380 100
Mgr. Zdeněk Marek, vedoucí odborného výcviku          558 380 600
Ing. Jana Tomoszková, ekonomicko - provozní úsek     558 380 805


Školní dokumenty

Školní psychol. poradenství
Mgr. Ester Sikorová
školní psycholog

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 7:30 - 15:00 hod.
Tel.: +420 724 388 259
E-mail: sikorova.ester@sostrinec.cz
Kabinet č. 205
Vážení a milí studenti, pedagogové, zákonní zástupci a další návštěvníci stránek školy,
PÁR INFORMACÍ O MNĚ
jmenuji se Ester Sikorová a poskytuji zde na škole psychologické poradenství určené pro žáky, rodiče a učitele. Bakalářské studium v oboru Psychologie jsem absolvovala prezenčně na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, navazující magisterské studium psychologie v kombinované formě jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní v rámci celoživotního vzdělávání studuji dvouletý kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ rovněž na Palackého univerzitě v Olomouci.

Projekty naší školy
Střední odborná škola Třineckých železáren je partnerem mnoha projektů.
Mezinárodní řemeslné hry
Projekt má za úkol zpopularizovat technické obory „černých“ řemesel mezi školami v Moravskoslezském kraji, propojit vzdělávací instituce s firmami působícími v téže oblasti průmyslu, a tím v konečném důsledku podpořit žáky základních škol v procesu rozhodování se o své profesní budoucnosti tak, aby docházelo k postupnému odstraňování stávajících disproporcí na trhu práce.

Chtěli bychom touto formou popularizace řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.
Školní časopis
Kanada times
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah