ŠKOLA - sostrinec

Přejít na obsah

ŠKOLA

ŠKOLA
Střední odborná škola Třineckých železáren
Vaše budoucnost, naše radost
Školní stravování
OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ: E-JIDELNICEK.CZ

Strávníci si mohou na jídelní pokladně pořídit čip, který slouží k identifikaci strávníka při objednávání obědů u samoobslužných terminálů a při vyzvedávání jídel u výdejního okénka. Před objednáním obědů je nutné „nabít“ svůj účet dostatečným obnosem. Obědy lze objednávat/rušit na každý pracovní den zvlášť, nejpozději do 12.00 předchozího dne. Na výběr jsou obvykle dvě jídla včetně polévky. Objednat obědy lze také online na e-jidelnicek.cz (číslo naší jídelny je 11205). K registraci je nutný PIN - bude přidělen při zakoupení čipu.

Bezhotovostní převod trvá maximálně dva pracovní dny. Doporučená částka převodu je 500 - 550 Kč /měsíc - cena obědu je 32 Kč.
Podklady pro platbu na účet:
Číslo účtu: 117882393
Kód banky: 0300 (ČSOB, a. s.)
Variabilní symbol: osobní číslo (žáka, zaměstnance) - žák by jej měl mít zapsáno v omluvném listu.

Při převodu je vždy nutné uvést variabilní symbol, je nutný pro identifikaci platby. Doporučujeme také uvádět do zprávy pro příjemce jméno a příjmení žáka (zaměstnance). V případě zájmu rodičů můžeme telefonicky sdělit, jaký je zůstatek zálohy na stravování i přehled o odběru stravy žáka.

Nieslaniková Anna
vedoucí školní jídelny
Tel.: 702150340, 724298628
Kontakty
Kontakty
ŠKOLA
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
Telefon (sekretariát):
od 7:00-15:00, 558 380 000
727 84 30 54 - pouze pro nutné případy
ID datové schránky: 4wpxgxw

MANAGEMENT ŠKOLY
Mgr. Aleš Adamus, ředitel                                         558 380 000
Mgr. Jana Kahánková, zástupkyně ředitele pro výuku   558 380 100
Mgr. Zdeněk Marek, vedoucí odborného výcviku          558 380 600
Ing. Jana Tomoszková, ekonomicko - provozní úsek     558 380 805


Školní dokumenty

Školní psychol. poradenství
Mgr. Ester Sikorová
školní psycholog

Konzultační hodiny: úterý a čtvrtek: 7:30 - 15:00 hod.
Tel.: +420 724 388 259
E-mail: sikorova.ester@sostrinec.cz
Kabinet č. 205
Vážení a milí studenti, pedagogové, zákonní zástupci a další návštěvníci stránek školy,
PÁR INFORMACÍ O MNĚ
jmenuji se Ester Sikorová a poskytuji zde na škole psychologické poradenství určené pro žáky, rodiče a učitele. Bakalářské studium v oboru Psychologie jsem absolvovala prezenčně na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, navazující magisterské studium psychologie v kombinované formě jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní v rámci celoživotního vzdělávání studuji dvouletý kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ rovněž na Palackého univerzitě v Olomouci.

Projekty naší školy
Střední odborná škola Třineckých železáren je partnerem mnoha projektů.
Mezinárodní řemeslné hry
Projekt má za úkol zpopularizovat technické obory „černých“ řemesel mezi školami v Moravskoslezském kraji, propojit vzdělávací instituce s firmami působícími v téže oblasti průmyslu, a tím v konečném důsledku podpořit žáky základních škol v procesu rozhodování se o své profesní budoucnosti tak, aby docházelo k postupnému odstraňování stávajících disproporcí na trhu práce.

Chtěli bychom touto formou popularizace řemesel zvýšit zájem žáků základních škol o učební obory na straně jedné, na straně druhé zainteresovat podnikatelskou sféru a společně ve spolupráci s odbornými školami vybudovat v Moravskoslezském kraji základnu pro výběr budoucích kvalifikovaných řemeslníků.
Školní časopis
Kanada times
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
tel. 558 380 000
Návrat na obsah