Školní psychol. poradenství - sostrinec

Přejít na obsah

Školní psychol. poradenství

ŠKOLA
Školní psychologické poradenství
Školní psychologické poradenství
PÁR INFORMACÍ O MNĚ

jmenuji se Ester Sikorová a poskytuji zde na škole psychologické poradenství určené pro žáky, rodiče a učitele. Bakalářské studium v oboru Psychologie jsem absolvovala prezenčně na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě, navazující magisterské studium psychologie v kombinované formě jsem absolvovala na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní v rámci celoživotního vzdělávání studuji dvouletý kurz Školní psycholog na ZŠ a SŠ rovněž na Palackého univerzitě v Olomouci.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

Od začátku šk. roku 2016/2017 se rozšířily služby Školního psychologického poradenství poskytovaného na škole na 16 hod. týdně. Jsem Vám zde k dispozici každé úterý a čtvrtek v době od 7:00 do 15:00 hod. Pokud Vám doba trvání konzultací nevyhovuje, můžeme se domluvit individuálně. Na konzultaci je vhodné se objednat předem, abyste měli jistotu, že Vámi vybraný termín nebude někým obsazený. Kdy mě můžete vyhledat? Budete-li mít nějaké trápení, které Vám bude přerůstat přes hlavu, nebo i radost, se kterou se budete chtít podělit. Můžete přijít prakticky s čímkoli. Společnými silami určitě najdeme způsoby řešení.
Pokud se ovšem děje něco naléhavého, klidně bez předchozí domluvy klepejte na dveře mého kabinetu. Jednorázové akutní problémy jsou řešeny ihned v rámci krizové intervence.
Pokud se domluvíme na dlouhodobější spolupráci, je třeba, do doby než dosáhnete plnoletosti, podepsaného souhlasu zákonného zástupce, že s Vámi mohu pracovat. (Individuální souhlas zákonného zástupce s činností školního psychologa ke stažení zde).
Neprovádím psychologickou diagnostiku ani nevedu dlouhodobou psychoterapii.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Rozhodnete-li se z nějakého důvodu mých služeb nevyužít, přikládám zde seznam důležitých kontaktů na jiné organizace a odborníky, kteří Vám v náročné životní situaci také pomůžou. (Seznam důležitých kontaktů ke stažení zde).

PRÁCE S TŘÍDNÍMI KOLEKTIVY

V rámci Minimálního preventivního programu pracuji s třídními kolektivy na podpoře a posílení pozitivních vazeb mezi žáky v rámci systematického utváření bezpečného klimatu třídy, resp. školy. Primárně je mým klientem žák/dítě nebo třídní kolektiv jako celek. Při své činnosti jednám v zájmu svých klientů. Mých služeb mohou také využít pedagogové a zákonní zástupci žáků a další zaměstnanci školy. Rovněž jsem přítomná na některých vybraných výchovných komisích.

MOTIVAČNÍ WORKSHOPY

Nástup na střední školu je významným mezníkem v životě každého z nás. Přicházíme do neznámého prostředí, kde musíme znovu poznávat nové lidi, vytvářet si vazby a zvykat si na novou situaci. Každý jsme jiný, pro někoho je to přirozené, jiní na to potřebují více času a příležitostí. Proto pro usnadnění procesu adaptace na novou třídu pořádáme každoročně pro žáky 1. ročníků výjezdní motivační workshopy, kde se žáci mají možnost seznámit, navázat nová přátelství a strávit společně čas v přírodě. Více informací o Motivačních workshopech naleznete zde.

RELAXAČNÍ MÍSTNOST

Na škole je nově otevřena relaxační místnost pro práci s třídními kolektivy. Nesedí se tu klasicky v lavicích, ale na sedacích pytlích či polštářcích v kruhu. Jsou zde k dispozici nejrůznější pomůcky (projektor relaxačních obrazců, zvuky přírody aj.), které zpříjemňují pobyt v místnosti a navozují pocit relaxace. (Více informací o relaxační místnosti a jejím využití naleznete v tomto článku).

ZÁVAZNÉ NORMY PŘI VÝKONU MÉHO POVOLÁNÍ

Každá práce se řídí nějakými normami, jinak tomu není ani v případě školní psychologie. Při své práci se řídím školským zákonem, příslušnými vyhláškami a směrnicemi. Závazné jsou pro mě také Etické normy práce školního psychologa vydané Mezinárodní asociací školní psychologie, které přijala i Asociace školní psychologie ČR a SR (ke stažení zde).
Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, poskytovat je můžu pouze po dohodě s klientem, tedy se zletilým žákem nebo se zákonným zástupcem. Výjimku tvoří případy trestné činnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti. Po domluvě s klientem konzultuji v potřebných případech svůj postup s vedením školy, třídním učitelem nebo s dalšími poradenskými pracovníky na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog) v rozsahu nezbytném pro vyřešení situace.

Těším se na setkání s Vámi,
Mgr. Ester Sikorová, školní psycholožka
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
tel. 558 380 000
Návrat na obsah