Školní psychol. poradenství - sostrinec

Přejít na obsah

Školní psychol. poradenství

ŠKOLA
Školní psychologické poradenství
Školní psychologické poradenství
Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci a vážení studenti,
jmenuji se Veronika Macurová a jsem pracovnice školního psychologického a kariérového poradenství na Střední odborné škole Třineckých železáren.  Můžete se na mě obrátit se svými školními, osobními, rodinnými či vztahovými problémy.  Objednat se můžete osobně, emailem, na konzultaci Vás může objednat vyučující nebo Vaši rodiče.
Bc. et Bc. Veronika Macurová, tel.: +420 724 388 259
e-mail: macurova.veronika@sostrinec.cz

Konzultační hodiny
Úterý: 7.30-13.30
Středa: 7.30-13.30
Čtvrtek: 7.30-15.00
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Můžete také využít pomoci, kterou Vám nabízí tyto organizace. Jejich pomoc je nonstop, zdarma a anonymní.
·         116 111 – Linka bezpečí
·         116 000 – Linka pro rodinu a školu
·         Zde je seznam Krizových linek a Linek důvěry v ČR  https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/
Pokud nechcete telefonovat, můžete s nimi komunikovat prostřednictvím chatu.
Pomoc, podporu a inspiraci, jak ošetřit své duševní zdraví můžete najít zde https://dusevnizdravi.edu.cz/ .
MOTIVAČNÍ WORKSHOPY
Nástup na střední školu je významným mezníkem v životě každého z nás. Přicházíme do neznámého prostředí, kde musíme znovu poznávat nové lidi, vytvářet si vazby a zvykat si na novou situaci. Každý jsme jiný, pro někoho je to přirozené, jiní na to potřebují více času a příležitostí. Proto pro usnadnění procesu adaptace na novou třídu pořádáme každoročně pro žáky 1. ročníků výjezdní motivační workshopy, kde se žáci mají možnost seznámit, navázat nová přátelství a strávit společně čas v přírodě. Více informací o Motivačních workshopech naleznete zde.
RELAXAČNÍ MÍSTNOST
Studentům je na škole k dispozici relaxační místnost, která je primárně určená pro práci s třídními kolektivy. Nesedí se tu klasicky v lavicích, ale na sedacích pytlích či polštářcích v kruhu. Jsou zde k dispozici nejrůznější pomůcky (projektor relaxačních obrazců, zvuky přírody aj.), které zpříjemňují pobyt v místnosti a navozují pocit relaxace.
Ochrana osobních údajů
Se všemi citlivými údaji je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Informace získané během individuálních sezení jsou důvěrné, poskytovány mohou být pouze po dohodě s klientem, tedy se zletilým žákem nebo se zákonným zástupcem. Výjimku tvoří případy trestné činnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti. Po domluvě s klientem konzultuji v potřebných případech svůj postup s vedením školy, třídním učitelem nebo s dalšími poradenskými pracovníky na škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog) v rozsahu nezbytném pro vyřešení situace.Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah