Zřizovatel - sostrinec

Přejít na obsah

Zřizovatel

ŠKOLA
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Město
IČ: 18 050 646
Ředitel školy:
Mgr. Aleš Adamus

Rada školské právnické osoby:
Předseda:
Ing. Ivo Žižka
předseda rady š. p. o., ředitel pro personalistiku a administrativu TŽ, a. s.
Členové:
Ing. Emil Cieslar, MBA
vedoucí organizačního útvaru Účetnictví TŽ, a.s.
Ing. David Nieslanik, MBA
vedoucí provozu Válcoven předvalků a hr. profilů TŽ, a.s.
Ing. Miroslav Kovařík
ředitel společnosti a předseda představenstva Strojírny a stavby Třinec, a.s.
Ing. Antonín Hoďa
vedoucí provozu Doprava a expedice TŽ, a.s.
Čestný člen:
doc. Ing. Jiří Cieńciała, CSc.
zmocněnec vlády pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj

Školská rada:
Předseda:
Ing. Jaroslav Nogawczyk
Členové:
Silvie Martynková
Soňa Beneková
Ing. Josef Čmiel
Mgr. Martin Przybyla
Michal Lošonský
Gabriel Mazur

SOŠ TŽ jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Ing. Veronika Fajová, e-mail: fajova.veronika@sostrinec.cz
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
tel. 558 380 000
Návrat na obsah