Závěrečné zkoušky - sostrinec

Přejít na obsah

Závěrečné zkoušky

TŘÍDA
Závěrečné zkoušky v opravném a náhradním termínu
Písemná zkouška: 2. 9. v 8:00
Praktické závěrečné zkoušky: 5. a 6. 9.
Ústní závěrečná zkouška: 16. 9. 2022
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah