Celoživotní vzdělávání

Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí vzdělávací kurzy pro firmy i soukromé osoby v těchto oblastech:  
• profesní příprava,
• počítačová příprava: MS Office,
• kurzy svařování (elektrickým obloukem, plamenem, úřední zkoušky, stehování, řezání, pálení, přezkoušení svářečů),
• kurzy na zakázku („na míru“).


Seznam vzdělávacích akcí naleznete zde:

Nabídka kurzů

Nabízíme také re/kvalifikační kurzy k získání požadované kvalifikace v návaznosti na studijní a učební obory školy.   
Možnost pronájmu školicích místností vč. didaktického vybavení

Kontakty:
Ing. Veronika Fajová
Koordinátor Celoživotního vzdělávání
Tel.: 558 380 781
e-mail: veronika.fajova@trz.cz, fajova.veronika@sostrinec.cz


Pavlína Ženčuchová
Referent vzdělávání
Tel.: 725 433 981
e-mail: pavlina.zencuchova@trz.cz