Historie

Součást Třineckých železáren

3. února 1936 - 1938  Závodní škola TŽ
1945 - 1947 Závodní učňovská škola
1947 - 1949 Základní odborná škola
1949 - 1952 Středisko pracujícího dorostu

Zřizovatel - Ministerstvo státních pracovních záloh

1952 - 1957 Odborné učiliště Třineckých železáren

Součást Třineckých železáren

1957 - 1978 Odborné učiliště Třineckých železáren
1978 - 1 990 Střední odborné učiliště hornické TŽ VŘSR
1990 - 1991 Střední odborné učiliště hutnické

Zřizovatel - Ministerstvo průmyslu a ministerstvo hospodářství

1991 - 1993 Střední odborné učiliště hutnické a Odborné učiliště

Zřizovatel - Ministerstvo hospodářství

1993 - 1996 Integrovaná střední škola a Odborné učiliště

Zřizovatel - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1996 - 1997 Integrovaná střední škola a Odborné učiliště
1. ledna 1998 Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola

Zřizovatel - Krajský úřad moravskoslezského kraje

1. října 2001 Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola
1. ledna 2006 Střední škola, Třinec - Kanada, příspěvková organizace

Zřizovatel - Třinecké železárny, a.s.

1. září 2009 Soukromá střední škola Třinec
1. červenec 2011 Střední odborná škola Třineckých železáren