Školská rada

Předseda
Mgr. Miroslav Nogawczyk - zástupce zřizovatele školy

Členové
Silvie Martynková – zástupce rodičů
Silvie Chlebková – zástupce rodičů
Ing. Josef Hlavatý – zástupce učitelů
Mgr. Martin Svoboda – zástupce učitelů
Tomáš Sikora – zástupce žáků
Dorian Blatoň – zástupce žáků