Jsme součástí mezinárodních projektů Erasmus+. Ty nám umožňují navázat a udržet kontakty s odbornými firmami v zahraničí. Díky tomu můžeme naši výuku obohatit o zahraniční zkušenosti a učinit ji tak pestřejší a kvalitnější. Program Erasmus+ nám pomáhá zvýšit kvalitu vzdělávání v našem regionu. Díky němu získávají naši žáci nové znalosti a dovednosti, které jim usnadní uplatnění na trhu práce. Zároveň se mohou seznámit s kulturou jiných zemí a navázat mezinárodní kontakty.

Konkrétními cíli projektů Erasmus+ jsou:

- zvýšení komunikačních dovedností žáků,
- rozšíření odborných znalostí,
- poznávání fungování zahraničních firem,
- podpora osobního rozvoje žáků,
- seznámení s novou kulturou,
- navazování mezinárodních kontaktů.

V rámci těchto projektů naši žáci již navštívili Italské Milano (2022) a Španělskou Barcelonu (2023). Z výjezdů byli nadšení a těší se na další příležitosti poznat svět.