NÁZEV PROJEKTU: Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji
Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_026/0003047
Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2024
Popis projektu:Cílem projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost plus je podpora zajištění bezplatného školního stravování dětí/žáků v mateřských, základních a středních školách v Moravskoslezském kraji, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé situaci, a umožnit tak nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.