Rada školské právnické osoby SOŠ TŽ

Zřizovatel

Třinecké železárny, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec - Staré Město
IČ: 18050646
Mgr. Aleš Adamus

Rada školské právnické osoby SOŠ TŽ

Předsedkyně: PhDr. Kateřina Nogolová - Ředitelka pro personalistiku a vnější vztahy TŽ, a. s.

Členové

Ing. Emil Cieslar, MBA - Vedoucí organizačního útvaru Účetnictví TŽ, a. s.
Ing. David Nieslanik, MBA - Vedoucí provozu Válcoven předvalků a hr. profilů TŽ, a. s.
Ing. Roman Lysek - Výrobní ředitel Strojírny a stavby Třinec, a. s.
Ing. Antonín Hoďa - Vedoucí provozu Válcovny drátů a jemných profilů TŽ, a. s.

Čestný člen

doc. Ing. Jiří Cieńciała,  CSc. - Zmocněnec vlády pro Moravskoslezský kraj a Ústecký kraj