sostrinec

Přejít na obsah
Naše škola, Vaše budoucnost
Aktuality
V pořadí 2. Den otevřených dveří připravujeme 8. 12. od 11:00 do 17:00 pro žáky základních škol a jejich rodiče.
Přijďte si projít Cestu řemesel a seznámit se s nabízenými obory a jejich uplatněním.
Těší se na Vás učitelé i žáci.

Dobrý den milí žáci, rodiče a návštěvníci našich stránek. Chceme Vás informovat o článku na webu Polaru.
Kde se píše o posledním dnu otevřených dveří.
Stačí kliknout na odkaz
Nejbližší termíny a program DOD naleznete na našem letáčku viz níže.

Tvé studium nemusí ještě skončit!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy pro více informací - 727 843 054.
Mgr. Aleš Adamus
ředitel školy
Den otevřených dveří
Nejlepší možností jak se dozvědět co nejvíce informací o našich nabízených oborech je Den otevřených dveří.
Co Vás čeká? Prohlídka odborných učeben, vybavených dílen, ukázky z praktické výuky našich oborů, osobní setkání s vyučujícími a mnoho dalšího.
Den otevřených dveří
Možnost návštěvy školy
Rádi bychom Vám osobně představili naši školu. Školu můžete navštívit po předchozí domluvě s metodikem oboru v případě, že to dovolí současná epidemiologické situace. Kontakt na metodiky oboru najdete na webových stránkách školy.
Den otevřených dveří
Podívejte se na video spot o naší škole a na video spoty jednotlivých oborů:
Popis jednotlivých oborů jejich garanty
Den otevřených dveří online
O škole
Charakteristika školy
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
Základní data o škole
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
DIČ pro DHP: CZ699002812
RED IZO: 691 000 662
IZO: 110 500 032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 70 Třinec – Staré Město
IČ: 18 050 646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27 856 216
tel. 558 380 000
Návrat na obsah