Dálkové obory

Provozní technik

Rámcový vzdělavací plán: 23-43-L/51 
Délka studia: 3 roky 
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělavání s maturitou

Další informace >>