Speciální vzdělavací obory

Obory vhodné především pro žáky základních škol, speciálních škol a žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou, kteří mají speciální výukové potřeby, případně pro osoby se zdravotním hendikepem. 

Pečovatelské služby

Rámcový vzdělávací plán: 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Délka studia: 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v potravinářství.

Další informace >>

Stravovací a ubytovací služby

Rámcový  vzdělávací plán: 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Délka  studia:  3 roky
Dosažený stupeň vzdělání:   střední vzdělání s výučním listem

Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v potravinářství.

Další informace >>