Školní stravování

Školní jídelna poskytuje prostřednictvím své jídelny:
Stravování žákům školy,
stravování vlastním zaměstnancům,
stravování cizích strávníků v rámci doplňkové činnosti.

1. Provozní doba ve školní jídelně.
Provozní doba školní jídelny je stanovena na pondělí až pátek od 6,00 do 14,00 hodin.
Školní jídelna je mimo provoz v době školních prázdnin, ředitelského volna a státních svátků.
Výdej obědů pro studenty a zaměstnance je stanoven od 10,30 do 13,00 hodin.
Výdej stravy pro cizí strávníky je stanoven od 9,30 do 10,30 a to v oddělených prostorách a do vlastních jídlonosičů.

2. Úhrada stravného ve školní jídelně.
Úhrada obědů probíhá bezhotovostně na účet č. 117882393/300 přidělený variabilní symbol nebo v hotovosti na vrátnici školní jídelny.
Strávníci si mohou na jídelní pokladně pořídit čip, který slouží k identifikaci strávníka při objednávání obědů u samoobslužných terminálů a při vyzvedávání jídel u výdejního okénka. Strávníkovi je přidělen čip v hodnotě 50,- Kč. Tato částka je nevratná.
Před objednáním obědů je nutné „nabít“ svůj účet dostatečným obnosem. Obědy lze objednávat/rušit na každý pracovní den zvlášť, nejpozději do 12:00 předchozího dne. Na výběr jsou obvykle dvě jídla včetně polévky.

3. Objednání a odhlašování stravy.
Objednávat nebo odhlásit stravu můžete na stránkách 
http://e-jidelnicek.cz (číslo naší jídelny je 11205) do 12 hod. den předem. 
Nebo telefonicky na telefonním čísle 724 298 628 do 7 hodiny.
                                                                                                                             

Bc. Czeczotková Helena
Vedoucí školní jídelny
Tel.: 724 298 628
czeczotkova.helena@sostrinec.cz

PŘIHLÁŠKA KE STRAVOVÁNÍ  Vnitřní řád školní jídelny