Mezinárodní železniční veletrh

Dne 13. 6. 2024 se žáci prvního ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu se zúčastnili veletrhu Rail Business Days v Ostravě, kde se ponořili do světa železniční dopravy a nahlédli do její budoucnosti. Veletrh, který se konal v Trojhalí Karolina a na přilehlé železniční vlečce, nabídl žákům bohatý program. Zúčastnili se konference na téma "Železniční obor v ČR", kde se dozvěděli o aktuálních trendech a výzvách v tomto odvětví. Dále měli možnost navštívit stánky desítek vystavovatelů z oboru, jako jsou Cargo ČD, Bonatrans, České dráhy a další. Velkým lákadlem pro studenty byla venkovní expozice železničních kolejových vozidel, kde si mohli prohlédnout různé typy lokomotiv, vagónů a dalších strojů. Na ploše 4800 m² a 500 m kolejí se prezentovaly nejnovější technologie a inovace v železniční dopravě. Veletrh Rail Business Days byl pro nás skvělou příležitostí, jak se dozvědět více o železniční dopravě. Studenti si z veletrhu odnesli mnoho cenných informací a zkušeností, které jim pomohou v jejich dalším studiu a profesním rozvoji.

autor: Mgr. Zuzana Ligocká

zpět