sostrinec

Přejít na obsah
AKTUALITY:

Rámcové smlouvy z
ČR, SK a PL
Dne 26. 9. 2023 se uskutečnilo první setkání škol v rámci Rámcové smlouvy z ČR, SK a PL. Jako první pořádající školou byla Střední škola z Čadce, která si pro nás připravila turnaj v badmintonu. Turnaj se odehrál ve čtyřhře klasickou formou každý s každým.
Naši reprezentanti Aleš Franek EL4 a Jakub Szkandera OB2 prohráli jediný zápas proti polskému výběru a celkově skončili na 2. místě, oba předváděli opravdu výbornou hru.
TURISTICKÝ KURZ
Dne 2. 10. 2023 odstartoval turisktický kurz 3. ročníků v areálu Ski Gruň
Exkurze Pickering
Interfaces s.r.o
Dne 15. 9. 2023 proběhla exkurze v Bystřické firmě Pickering Interfaces s.r.o.. Exkurze začínala krátkou prezentací a seznámení s firmou. Dozvěděli jsme se, že firma má pobočky v Třinci a Bystřici a primárně se zabývá výrobou kabelů. Firma nabízí také odborné praxe pro studenty, a v případě spokojenosti i pracovní místo. Další částí byla samotná exkurze firmy. Setkali jsme se s CNC stroji a kreslení v Solidworks. Viděli jsem programátory aplikací, vývojové oddělení pro zrychlení a zlepšení výroby, klasickou výrobu kabelů. Zaujalo nás také SMD pájení součástek, zde nám vše vysvětloval absolvent naši školy.
EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ
Dne 26. 9. 2023 proběhla na naší škole celoškolní soutěž Evropského dne jazyků. Žáci většiny tříd své čichové buňky navnadili u stanoviště s evropskými pokrmy, sluchové buňky procvičovali na stanovišti při poznávání písmen řecké abecedy, na literární díla vzpomínali u stanoviště s  fotkami nejen českých spisovatelů, zrak bystřili u stanoviště s fotkami z různých evropských zemí a v paměti lovili hlavní města evropských zemí při pexesu. Bonusové body do soutěže získali u stolečku s fotkami ze stáže z mobility projektu Barcelona 2022.  Získané body v podobě čísel si zaznamenávali do QR kódu. Na konci zjistili, zda jejich odpovědi postačovaly k získání úplného QR kódu a tím i odměny pro celou skupinu.
ADAPTAČNÍ KURZY
Dnem 11. 9. 2023 odstartovaly adaptační kurzy naších prvních ročníků.
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAHÁJENÝ
Dne 4. 9. 2023 proběhlo na hřišti školy zahájení nového školního roku 2023/2024 novou ředitelkou pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren Kateřinou Nogolovou, Generálním ředitelem Romanem Heide a ředitelem školy Alešem Adamusem.
NAPSALI O NÁS:
TVÉ STUDIUM NEMUSÍ JEŠTĚ SKONČIT!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy
pro více informací - 727 843 054.
O ŠKOLE:
Charakteristika školy:
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik:
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE:
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
DIČ pro Dph: CZ699002812
RED IZO: 691000662
IZO: 110500032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 18050646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah