sostrinec

Přejít na obsah
Aktuality


Vážení rodiče,
přicházíme s vysvětlením nastavení on-line výuky v případě výskytu pozitivního žáka v pravidelném pondělním antigenním testování.
Počet pozitivních žáků ve třídách roste a my nejsme schopni pro tak velké množství tříd s pozitivními žáky  zajistit jejich rozdělení  (tzv. homogenitu),  izolované toalety a vyhradit extra místo pro stravování. Učitelé začínají být také v karanténách.
Dalším důvodem proč takto postupujeme je skutečnost, že naši žáci pracují ve firmách, kam v případě pozitivního antigenního testu nemají vstup povolen (stejně jako zaměstnanci firmy musejí být v karanténě).
Z tohoto důvodu jsou třídy v případě výskytu pozitivního antigenního testu poslány domů na on-line výuku. Žák s pozitivním testem je odeslán ihned na PCR test. Jakmile máme negativní výsledek PCR testu žáka, který měl pozitivní antigenní test, vrací se třída druhý den na prezenční výuku.
Zatím z našich  zkušeností je opravdu 40 % žáků potvrzeno PCR testem na nemoc COVID 19.
Prosíme o trpělivost, naši učitelé jsou připraveni vést kvalitní on-line výuku.
Děkujeme za pochopení
Vedení školy
Tvé studium nemusí ještě skončit!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy
pro více informací - 727 843 054.
Mgr. Aleš Adamus
ředitel
Den otevřených dveří
Nejlepší možností jak se dozvědět co nejvíce informací o našich nabízených oborech je Den otevřených dveří.
Co Vás čeká? Prohlídka odborných učeben, vybavených dílen, ukázky z praktické výuky našich oborů, osobní setkání s vyučujícími a mnoho dalšího.
Den otevřených dveří
Možnost návštěvy školy
Rádi bychom Vám osobně představili naši školu. Školu můžete navštívit po předchozí domluvě s metodikem oboru v případě, že to dovolí současná epidemiologické situace. Kontakt na metodiky oboru najdete na webových stránkách školy.
O škole
Charakteristika školy
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
Základní data o škole
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
DIČ pro Dph: CZ699002812
RED IZO: 691000662
IZO: 110500032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 18050646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah