sostrinec

Přejít na obsah
AKTUALITY:

Naši žáci v Barceloně
projekt Erasmus+ - pracovní stáž v Barceloně
13.11. - 27.11. 2022
40 studentů a 4 pedagogové.

Prezentiáda v jazyce anglickém
1. 12. 2022 proběhla prezentiáda žáků čtvrtých ročníků
oboru Elektrotechnika a Provozní logistik
Ze třídy EL4 obsadil:
1. místo - Malyjurek David,
2. místo - Juránek Patrik, 3. místo - Koloničný Jan
Ze třídy PL4 obsadil:
1. místo - Samiec Patrik,
2. místo - Tadeáš Hlávka, 3. místo - Byrtus Eduard
Napsali o nás:
V úterý 6. 12. navštěvoval žáky
Mikuláš
se zástupem andělů a čertů
3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
středa 14. 1. 2023
od 8:00 - 12:00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
Rádi bychom Vám osobně představili naši školu. Školu můžete navštívit po předchozí domluvě s metodikem oboru. Kontakt na metodiky oboru najdete na webových stránkách školy.
TVÉ STUDIUM NEMUSÍ JEŠTĚ SKONČIT!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy
pro více informací - 727 843 054.
O ŠKOLE:
Charakteristika školy:
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik:
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE:
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
DIČ pro Dph: CZ699002812
RED IZO: 691000662
IZO: 110500032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 18050646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah