sostrinec

Přejít na obsah
Aktuality

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení
4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022-23 - dokument zde
Třídní schůzky budoucích prvních ročníků
Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzku rodičů budoucích 1. ročníků, která se uskuteční v pondělí 27. 6. 2022 v 15.00 hodin ve školní jídelně Střední odborné školy Třineckých železáren. Budou Vám sděleny základní informace týkající se studia Vašich dětí na naší škole.
Mgr. Aleš Adamus
ředitel
Erasmus Itálie 2022
Tvé studium nemusí ještě skončit!
Střední odborná škola Třineckých železáren nabízí absolventům všech středních škol roční studium s možností získání výučního listu v oborech Instalatér, Elektrikář, Strojní mechanik, Kuchař – číšník.
Chceš studovat maturitní obor? Můžeš začít ve vyšším ročníku oboru Logistika a ekonomika v průmyslu nebo Automatizované systémy a IT.
V případě zájmu zavolej na sekretariát školy
pro více informací - 727 843 054.
Den otevřených dveří
Možnost návštěvy školy
Rádi bychom Vám osobně představili naši školu. Školu můžete navštívit po předchozí domluvě s metodikem oboru v případě, že to dovolí současná epidemiologické situace. Kontakt na metodiky oboru najdete na webových stránkách školy.
O škole
Charakteristika školy
Střední odborná škola Třineckých železáren (SOŠ TŽ) je školskou právnickou osobou zřízenou akciovou společností TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY (TŽ). Vznikla změnou právní formy Soukromé střední školy Třinec, s.r.o., k 2. 9. 2009.
Teoretické vyučování a odborný výcvik
probíhá podle schválených školních vzdělávacích plánů, vypracovaných na základě rámcových vzdělávacích plánů jako povinného obsahu vzdělávání, vycházejícího z Národního programu vzdělání, zpracovávaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy(MŠMT), a požadovaných odborných kompetencí, vycházejících z potřeb praxe, v případě SOŠ TŽ vycházejících z potřeb zřizovatele a jeho dceřiných společností.  Škola je zapojena do projektů, které umožňují rozvoj pedagogických pracovníků a větší motivaci žáků, pomáhají i v modernizaci technického vybavení školy (projekty Spoluprací k profesionalitě, Šance pro každého žáka, Mentor, Kritické myšlení).
Základní data o škole
Adresa:
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
DIČ pro Dph: CZ699002812
RED IZO: 691000662
IZO: 110500032
ID Datové schránky:
4wpxgxw
Zřizovatel:
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.
Průmyslová 1000
739 61 Třinec – Staré Město
IČ: 18050646
Střední odborná škola Třineckých železáren
Lánská 132
739 61 Třinec – Kanada
IČ: 27856216
Návrat na obsah