Z důvodu nařízení vlády je výuka žáků od 11. 3. 2020 do odvolání přerušena.
Vážení rodiče, vážení žáci,
z důvodu uzavření škol zavádíme vzdělávání On - line.
Učitelé budou od 12. 3. 2020 žákům ukládat domácí samostudium (učební texty, pracovní listy, úkoly k vypracování apod.) na portál Škola On - line.
Žáci tato zadání vypracují a odešlou zpět svému vyučujícímu.
Tyto úkoly budou časově termínované a budou klasifikovány a zahrnuty do hodnocení za 2. pololetí.
Věříme, že domácí přípravou a elektronickou komunikací s vyučujícími zvládnou žáci učivo 2. pololetí.
Mgr. Aleš Adamus - ředitel školy


Nabízíme k pronájmu prostory ubytovny a kancelářské prostory. Více informací podá vedoucí ekonom Ing. Jana Tomoszková, tel. 558 330 805.