Přednáška pro žáky

Dne ​​28. února 2024 se na naší škole konala přednáška s názvem "Sypké hmoty - vlastnosti a aplikace". Přednášejícím byl pan profesor Nečas, zkušený odborník v oblasti procesního inženýrství. Přednáška se zaměřila na základní vlastnosti sypkých hmot, jako je zrnitost, pórovitost, sypkost a úhel vnitřního tření. Pan profesor Nečas popsal obecnější přístup 
k popisu procesů probíhajících v sypkých hmotách a jejich aplikace při dopravě, skladování a výrobě. Své tvrzení podpořil řadou příkladů z praxe, prezentoval i úspěchy v projektech, kterých fakulta dosáhla i s pomocí studentů, a uvedl příklad mezinárodního patentu, který univerzita získala. Na příkladech názorně demonstroval, jak důležitá je problematika sypkých hmot. Sypké hmoty se totiž nechovají jen jako pevné látky, ale kombinují i vlastnosti kapalin. Pan profesor Nečas vysvětlil, jak každý jev do sebe zapadá a jak jedinečná je každá sypká hmota. Nedají se na ně aplikovat stejná pravidla, každá se chová jinak, ať už kvůli rozdílné zrnitosti, vlhkosti, pórovitosti a mnoha dalším vlastnostem. Přednáška pana profesora Nečase dokázala, že problematika sypkých hmot je pro studenty něčím novým a zajímavým. Žáci ho pozorně sledovali a přednáška zaujala i mě jako učitele. Vrátil jsem se do času svého studia na VŠB a „hltal“ jsem předávané informace. V závěru přednášky seznámil pan profesor Nečas studenty s možností studia nového studijního programu Procesní inženýrství v oblasti surovin, který právě znalosti vlastností a charakteristik sypké hmoty aplikuje pro průmysl i výzkum.

autor: ​Ing. Petr Várník

zpět