Prezentiáda v anglickém jazyce jaro 2024

Žáci oborů Elektrotechnika a Průmyslová logistika včera poměřili  své odborné jazykové produktivní řečové dovednosti před tříčlennou porotou a  mnoha spolužáky. Jedná se 
o každoroční projekt pro žáky 4. ročníků. Včera  25. března 2024 všech 11 žáků prezentovalo své  odborné ročníkové práce  v angličtině důmyslně, zajímavě. Témata byla velmi různorodá a zajímavá. Každý účastník obdržel od spolužáků, případně pedagogů několik zpětných vazeb a doporučení. Klíčové kompetence  nejlépe v jarním kole skloubil Martin Ferenc, Lukáš Sikora a Jakub Branc, z logistů pak Linda Kowalová. Cenu diváků získal Viktor Sliž. Přejeme všem zúčastněným hodně úspěchů při dalších odborných projektech.

autor: Silvie Říčanová

zpět